Shachou, Battle no Jikan Desu! Episode 12

English subbed